Bộ môn Đầu máy - Toa xe

Giới thiệu bộ môn Đầu máy - Toa xe

Ngày đăng tin: 17/10/2014

BỘ MÔN ĐẦU MÁY – TOA XE

Năm 1960 được coi là năm ra đời của chuyên ngành Đầu máy - Toa xe và BM Đầu máy - Toa xe. Đến năm 1969, BM được tách ra thành 2 BM Đầu máy và BM Toa xe. Đến năm 1988, hai BM này sáp nhập thành BM Đầu máy -Toa xe cho đến nay.

Hiện nay, BM Đầu máy Toa xe có 13 GV, trong đó có 01 GS, 04 PGS, 04 NGUT, 06 TS, 05 ThS, 04 KS, giảng dạy các môn học cơ sở cho các chuyên ngành trong Khoa và Trường, các môn học chuyên môn cho 04 chuyên ngành đào tạo hệ đại học và 02 chuyên ngành sau đại học.

BM có truyền thống xuất sắc trong hoạt động NCKH của Trường Đại học GTVT. Trong những năm qua, các GV của bộ môn đã thực hiện 5 đề tài cấp nhà nước, hơn 40 đề tài cấp Bộ, viết hàng trăm bài báo khoa học.

Trong nhiều năm qua đã có hàng trăm sinh viên chuyên ngành Đầu máy - Toa xe tham gia NCKH, với hàng chục đề tài. Nhiều đề tài của sinh viên đạt giải cấp Trường, có 04 đề tài đạt giải cấp Bộ, trong đó có 02 đề tài đạt giải Ba cấp Bộ và giải Ba giải thưởng VIFOTEC.

Bộ môn Đầu máy - Toa xe là đơn vị có truyền thống, luôn chủ động, tích cực trong mọi mặt hoạt động của Khoa Cơ khí và Trường Đại học GTVT.

Nhiều lượt CB GV của BM được khen thưởng: Chiến sỹ thi đua cấp Bộ, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GTVT, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Kỷ niệm chương vì sự nghiệp GTVT, vì sự nghiệp Giáo dục, vì sự nghiệp Khoa học-Công nghệ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, danh hiệu Huân chương Lao động hạng Ba.

Tập thể Bộ môn đã được tặng thưởng nhiều Bằng khen cấp Bộ, hai Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Huân chương Lao động hạng Ba.

Trưởng Bộ môn: TS. Phạm Lê Tiến