Bộ môn
Giới thiệu bộ môn Kỹ thuật nhiệt
Bộ môn Kỹ thuật nhiệt được thành lập năm 1970. Tháng 10/1975 sát nhập cùng BM Động cơ đốt trong. Năm 1993, BM được tách ra và chính thức có tên gọi là BM Kỹ thuật nhiệt.
Hiển thị từ 11 đến 16 / 16 bài viết