Các thế hệ lãnh đạo Khoa

Ngày đăng tin: 14/10/2014

 

 

NGUYỄN LÂM HÒE

1960-1963; 1969-1973

49

 

NGUYỄN THÁI LÂN

1963-1965

 

 

 

 

 

 

 

 

TRẦN VĂN LÂM

1965-1967

 

 

 

 

 

 

 

 

PHẠM NGỌC HOÀNG

1967-1969

 

50

 

LÊ TÀI THỌ

1973-1975

 

 

NGUYỄN XUÂN LIÊN

1975-1980

 

 

LÃ NGỌC KHUÊ

1981

 

53

 

NGUYỄN VĂN HỢP

1982-1991

 

 


 

AN HIỆP

1991-1995

 

 

 

VŨ THANH BÌNH

1995-2000

 

 

VŨ DUY LỘC

2000-2006

 

 

NGUYỄN VĂN BANG

2006 - 2014

 

PGS. TS ĐÀO MẠNH HÙNG - 2014 đến nay

Tin tức khác