Câu hỏi về việc thi lại

Ngày đăng tin: 30/07/2016
Kính gửi Khoa Cơ khí - Trường ĐH Giao thông Vận tải.
Em có em trai hiện đang theo học tại lớp MXD - Khoa cơ khí trường mình. Vừa qua ngày 27/07/2016, gia đình em có nhận được tin nhắn từ DH_GTVT thông báo điểm thi các môn kỳ 2 của em ấy. Có một số môn kết quả thi điểm số rất thấp, gia đình em không rõ là theo quy chế mới các trường hợp điểm không đạt như vậy thì sinh viên có được đăng ký thi lại không, hoặc có thể xin phúc tra lại điểm thi vừa rồi không? Gia đình em rất mong sớm nhận được tư vấn thông tin từ quý thầy (cô).
 
Trả lời: Chào bạn. Theo quy định của trường thì hiện tại không có hình thức thi lại đối với sinh viên hệ chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ. Trong trường hợp sinh viên thấy điểm thi không phản ánh đúng kết quả bài làm (thi) thì có thể gặp trực tiếp giảng viên tại bộ môn phụ trách học phần.