Chương trình Đào tạo đại học hệ chính quy

Ngày đăng tin: 14/10/2014


 

 ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Ngành:                      Kỹ thuật cơ khí                           Mã ngành:      52.52.01.03    

Loại hình:                   Chính quy tập trung                Thời gian:      4 năm (8 học kỳ)

Hình thức đào tạo:    Tín chỉ                                      Tổng khối lượng kiến thức:            145 tín chỉ.

* Chương trình đào tạo được xây dựng trên cơ sở chỉnh sửa, bổ sung chương trình đào tạo cũ và tham khảocác chương trình giảng dạy bậc đại học của các nước tiên tiến.

* Đào tạo 15 chuyên ngành bậc đại học với lưu lượng khoảng 500 sinh viên/năm.

STT

Bộ môn

Phụ trách chuyên ngành

1

Đầu máy – Toa xe

Đầu máy

Toa xe

Đầu máy - Toa xe

Tàu điện Mêtrô

2

Cơ khí ô tô

Cơ khí ô tô

Cơ khí giao thông công chính

3

Động cơ đốt trong

Động cơ đốt trong

4

Máy xây dựng - xếp dỡ

Cơ giới hóa xây dựng cầu đường

Cơ khí giao thông công chính

Máy xây dựng

Thiết bị mặt đất cảng hàng không

5

Thiết kế máy

Tự động hóa thiết kế cơ khí

6

Kỹ thuật máy

Cơ điện tử

7

Kỹ thuật nhiệt

Kĩ thuật nhiệt lạnh

Điều hòa không khí và thông gió công trình xây dựng

8

Công nghệ giao thông

Công nghệ chế tạo cơ khí

 

 

IMG_2977.JPG

Giao lưu, trao đổi, giới thiệu ngành nghề

cho sinh viên

Giảng viên trẻ lên lớp.

Tin tức khác