Chương trình Đào tạo thạc sỹ

Ngày đăng tin: 14/10/2014
ĐÀO TẠO THẠC SỸ

     

Ngành:           Kỹ thuật cơ khí động lực         Mã ngành:                                60.52.01.16

Loại hình:       Chính quy tập trung                Thời gian đào tạo:                  2 năm

Hình thức đào tạo:    Tín chỉ                          Tổng khối lượng kiến thức:  46 – 47 tín chỉ.

Các chuyên ngành trình độ Thạc sỹ do Khoa Cơ khí đào tạo gồm: Máy xây dựng - xếp dỡ; Kỹ thuật đầu máy xe lửa - toa xe; Khai thác, bảo trì đầu máy xe lửa - toa xe; Kỹ thuật ô tô - máy kéo; Khai thác, bảo trì ô tô – máy kéo.

  

Giảng viên trẻ trong khoa bảo vệ luận văn cao học

Lễ trao bằng thạc sỹ năm 2007