Chương trình Đào tạo tiến sỹ

Ngày đăng tin: 14/10/2014
ĐÀO TẠO TIẾN SỸ

Ngành:           Kỹ thuật cơ khí động lực        Mã ngành:        62.52.01.16

Các chuyên ngành trình độ Tiến sỹ do Khoa Cơ khí đào tạo gồm: Kỹ thuật máy và thiết bị xây dựng, nâng chuyển; Khai thác, bảo trì thiết bị xây dựng, nâng chuyển; Kỹ thuật ô tô - máy kéo; Khai thác, bảo trì ô tô – máy kéo; Kỹ thuật đầu máy xe lửa - toa xe; Khai thác, bảo trì đầu máy xe lửa - toa xe.

 

Giảng viên trong khoa bảo vệ luận án tiến sỹ

Lễ trao bằng tiến sỹ, thạc sỹ năm 2013.