Đảng bộ Khoa Cơ khí

Ngày đăng tin: 15/10/2014

Đảng bộ Khoa Cơ khí là Đảng bộ bộ phận trực thuộc đảng bộ cơ sở Trường Đại học Giao thông Vận tải. Dưới Đảng bộ Khoa là các chi bộ trực thuộc thường gắn với các Bộ môn (nếu có đủ số Đảng viên) và 01 chi bộ sinh viên.

Trong những năm gần đây, các đồng chí Trưởng bộ môn thường là Bí thư chi bộ, đồng chí Trưởng Khoa đồng thời là bí thư Đảng ủy Khoa.

Các Đảng viên trong Khoa đều là những người đi đầu trong mọi mặt hoạt động và trong cuộc sống, là lực lượng nòng cốt trong việc hoàn thành công việc về chất lượng, tiến độ và giữ gìn sự đoàn kết nhất trí trong tập thể. Tất cả các chi bộ và đảng bộ Khoa liên tục được công nhận là tập thể trong sạch, vững mạnh.

Do số sinh viên nhỏ và kết quả học tập chưa cao nên số Đảng viên mới trong sinh viên chưa đạt được tỷ lệ như mong muốn. Trăn trở đó cũng là thách thức và động lực để Đảng bộ Khoa phấn đấu trong thời gian tới.

Nguyễn Văn Bang - BTĐU Khoa