Đảng bộ Khoa Cơ khí

Ngày đăng tin: 30/08/2018

Bí thư Đảng ủy: PGS. TS Lê Hoài Đức.

Phó Bí thư Đảng ủy: PGS. TS Trần Ngọc Hiền.