Danh sách các cố vấn học tập

Danh sách cố vấn học tập các lớp năm học 2014 - 2015

Ngày đăng tin: 26/11/2014

STT

Họ và tên

CVHT lớp

 
 

1

Vũ Minh Đức

Máy xây dựng - Khóa 52

 

2

Nguyễn Văn Thuyên

Cơ giới hóa xây dựng cầu đường - Khóa 52

 

3

Vũ Tuấn Đạt

Cơ khí ô tô A - Khóa 52

 

4

Nguyễn Quang Cường

Cơ khí ô tô B - Khóa 52

 

5

Kiều Công Thành

Đầu máy - Toa xe - Khóa 52

 

6

Trần Văn Bẩy

Kỹ thuật nhiệt - lạnh - Khóa 52

 

7

Trần Ngọc Hiền

Tự động hóa thiết kế cơ khí - Khóa 52

 

8

Đỗ Văn Trấn

Động cơ đốt trong - Khóa 52

 

9

Trịnh Tuấn Dương

Cơ điện tử - Khóa 52

 

10

Nguyễn Văn Hưởng

Công nghệ chế tạo cơ khí - Khóa 52

Công nghệ chế tạo cơ khí - Khóa 53

 

11

Trần Ngọc Tú

Tự động hóa thiết kế cơ khí - Khóa 53

 

12

Đinh Thị Thanh Huyền

Cơ điện tử - Khóa 53

 

13

Tạ Thanh Huyền

Cơ khí giao thông công chính - Khóa 53

 

14

Nguyễn Hồng Quân

Cơ khí ô tô A - Khóa 53

 

15

Trần Văn Như

Cơ khí ô tô B - Khóa 53

 

16

Vũ Xuân Thiệp

Động cơ đốt trong - Khóa 53

 

17

Nguyễn Thùy Chi

Máy xây dựng - Khóa 53

 

18

Mai Văn Thắm

Tàu điện - Metro - Khóa 53

 

19

Nguyễn Đức Trung

Cơ khí ô tô 1 - Khóa 54

 

20

Nguyễn Thiết Lập

Cơ khí ô tô 2 - Khóa 54

 

21

Phạm Trọng Hòa

Cơ giới hóa xây dựng cầu đường - Khóa 54

 

22

Nguyễn Quang Vinh

Tự động hóa thiết kế cơ khí - Khóa 54

 

23

Trương Minh Thắng

Kỹ thuật nhiệt - lạnh - Khóa 54

 

24

Nguyễn Ngọc Trung

Máy xây dựng - Khóa 54

 

25

Vũ Duy Đức

 

Công nghệ chế tạo cơ khí - Khóa 54

Công nghệ chế tạo cơ khí - Khóa 55

 

26

Phạm Hoàng Vương

Cơ điện tử - Khóa 54

 

27

Phạm Huy Khương

Đầu máy - Toa xe - Khóa 54

 

28

Bùi Thanh Danh

Máy xây dựng - Khóa 55

 

29

Nguyễn Thành Công

Cơ khí ô tô 1 - Khóa 55

 

30

Phạm Trung Dũng

Cơ khí ô tô 2 - Khóa 55

 

31

Nguyễn Trung Hiếu

Đầu máy - Toa xe - Khóa 55

 

32

Nguyễn Văn Cường

Tự động hóa thiết kế cơ khí - Khóa 55

 

33

Nguyễn Bá Nghị

Cơ điện tử - Khóa 55

 

34

Lê Công Báo

Động cơ đốt trong - Khóa 55

 

35

Phạm Văn Khá

Điều hòa không khí 55