[Học bổng] Thông báo chọn cử sinh viên tham gia dự tuyển chương trình học bổng Oshima

Ngày đăng tin: 14/02/2017

Theo thông báo số 76/TB-ĐHGTVT ngày 08/02/2017, Khoa Cơ khí thông báo tới toàn thể sinh viên K55 của Khoa về chương trình học bổng Oshima với các thông tin như sau:

Học bổng tại trường năm học 2017-2018 với tổng số 02 suất.

Số lượng ứng cử viên tham gia dự tuyển của Khoa Cơ khí: 02 sinh viên.

Tiêu chí tuyển chọn:

- Sinh viên năm thứ 4 của năm học 2017-2018 (tức SV K55)

- Thành tích học tập: GPA (điểm trung bình chung tích lũy) hệ 4 lớn hơn 3,0 (tính đến hết kỳ 1 năm học 2016-2017).

- Sinh viên không nhận học bổng đặc biệt nào khác trong năm học 2016-2017.

Các ứng cử viên sẽ tham gia thi viết và phỏng vấn vào tháng 3/2017 để được lựa chọn trao học bổng.

 

Các SV có nguyện vọng tham gia chương trình vui lòng gặp anh Hoàng - cán bộ Văn phòng Khoa Cơ khí để đăng ký.

Các thông tin cần cung cấp gồm:

Họ và tên + Lớp + Điểm trung bình chung tích lũy hệ 4 + Điện thoại liên hệ + Email.

 

Thời gian: Trước 16 giờ chiều ngày 23/02/2017.


Tin tức khác