Kế hoạch tổ chức sinh hoạt lớp, triển khai đánh giá RLSV và đánh giá CVHT, học kỳ I năm 2016-2017

Ngày đăng tin: 20/12/2016

Ngày 16/12/2016, nhà trường đã có thông báo số 967/TB-ĐHGTVT về việc tổ chức sinh hoạt lớp, triển khai đánh giá RLSV, đánh giá CVHT học kỳ I năm học 2016-2017 cho các lớp sinh viên.

 

Theo đó, các nội dung và tiến độ được quy định như sau:

 

1. Đối tượng: Các lớp sinh viên khóa 56 đến 54.

2. Nội dung:

- Sơ kết các nhiệm vụ đã thực hiện trong kỳ 1 và triển khai nhiệm vụ trong kỳ 2.

- Tổ chức đánh giá kết quả RLSV học kỳ 1

- Tổ chức triển khai đánh giá CVHT học kỳ 1 theo đường link http://khaosat.utc.edu.vn

Lưu ý: SV không tham gia đánh giá giảng viên ở học kỳ 1 năm học 2016-2017 hoặc không tham gia đánh giá CVHT ở kỳ 2 năm học 2015-2016 bị trừ 5 điểm trong nội dung phiếu đánh giá RLSV học kỳ 1 này).

3. Thời gian thực hiện:

3a. Họp lớp và đánh giá RLSV của các lớp: theo thời gian biểu của Phòng Đào tạo.

3b. Thời gian đánh giá CVHT từ 02/01/2017 đến 14 giờ ngày 20/01/2017.

Tin tức khác