Kế hoạch tuần sinh hoạt chính trị năm học 2017-2018 dành cho sinh viên

Ngày đăng tin: 25/07/2017

Theo kế hoạch của nhà trường, tuần sinh hoạt chính trị bắt đầu từ ngày 31/7/2017 (một tuần trước khi bắt đầu học kỳ 1).

Nội dung:

- Nghe báo cáo chuyên đề nghị quyết Trung ương 5; tình hình thời sự trong nước, quốc tế; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Công tác phòng chống tham nhũng.

- Tổng kết năm học và kiện toàn tổ chức lớp; đề ra phương hướng kế hoạch năm học 2017-2018; chấm điểm rèn luyện sinh viên.

- Tham dự tổng kết năm học 2016-2017 và đối thoại với lãnh đạo Khoa;

- Tổng kết năm học và đối thoại giữa đại diện sinh viên (lớp trưởng, lớp phó, bí thư chi đoàn) với lãnh đạo nhà trường.

- Sinh viên làm bài thu hoạch (thực hiện ngay cuối buổi nghe báo cáo chuyên đề) và ký cam kết phòng chống ma túy, an toàn giao thông và tuân thủ các nội quy, quy định của nhà trường.

Ghi chú: Việc đánh giá hoạt động của Cố vấn học tập trên phần mềm khảo sát sẽ được thực hiện từ 8g00 ngày 01/8/2017 đến hết ngày 14/8/2017. Kết quả này sẽ được sử dụng để đánh giá điểm RLSV kỳ 2 năm học 2016-2017 (Khoa sẽ thực hiện việc tổng kết, đánh giá điểm RLSV liên quan đến nội dung này).

 

Thời gian:

Thứ 2 (31/7/17), 13g30: Sinh hoạt lớp tại các phòng học. Địa điểm chi tiết xin xem phía dưới bản tin. Thành phần: Toàn thể SV. (Danh sách sinh viên không tham gia đánh giá hoạt động GD của GV được thể hiện trong file đính kèm cuối bản tin, xếp theo MSV).

Thứ 4 (02/8/17), 7h30: Tổng kết năm học và đối thoại với sinh viên (tại Hội trường lớn). Thành phần: Toàn thể SV trong Khoa.

Thứ 5 (03/8/17), 7g30: Nghe báo cáo chuyên đề tại các giảng đường. Địa điểm chi tiết của từng nhóm lớp xin xem phía dưới bản tin. Thành phần: Toàn thể SV.

Thứ 7 (05/817), 14g30: Tổng kết năm học và đối thoại với lãnh đạo trường, thành phần: Lớp trưởng, lớp phó, bí thư chi đoàn), tại Hội trường lớn.

-----

 

Địa điểm sinh hoạt lớp:

 

 

-----

Địa điểm NGHE BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ:

Tải file
Download
Tin tức khác