Lê Lăng Vân

Ngày đăng tin: 31/12/2014

1.

Họ và tên:

Lê Lăng Vân

2.

Năm sinh:

1959

3.

Nơi công tác:

Bộ môn Kỹ thuật máy

4.

Địa chỉ cơ quan:

Phòng 701A6

5.

Phương thức liên hệ:

Email: vanle_hn@yahoo.com

 

 

Điện thoại cơ quan: 04 37664028

6.

Học vị cao nhất: 

Tiến sĩ

7.

Ngày/tháng/năm đạt học vị cao nhất:

28/02/2013

8.

Nơi đạt học vị cao nhất

Việt Nam

9.

Năm đạt chức danh:

Phó Giáo sư:                           Giáo sư:

10.

Ngành:

Kỹ thuật Cơ khí

11.

Chuyên ngành:

Cơ điện tử

12.

Ngoại ngữ:

Tiếng Anh

13.

Hướng nghiên cứu chính:

1. Hệ cơ học nhiều vật, động lực học máy, dao động.

2. Hệ thống cơ điện tử trong giao thông và công nghiệp.

3. Robotics

14.

Các công trình nghiên cứu công bố trong 5 năm gần nhất:

 

1. Lê Lăng Vân, Đỗ Đức Tuấn, Diesel engine by vibration and oil analysis, Especial Issue No. 1, International Coperation Journals MADI-SWJTU-UTC, 01-2009.

2. Lê Lăng Vân, Đỗ Đức Tuấn, Đánh giá hao mòn các chi tiết động cơ diesel đầu máy D12E bằng phương pháp phân tích dầu bôi trơn, Tạp chí khoa học giao thông vận tải, số 12 tháng 11 năm 2010

3. Lê Lăng Vân, Sử dụng mã chẩn đoán trong phân tích dầu bôi trơn nhằm xác định mức độ màu mòn bề mặt các chi tiết. Tạp chí khoa học giao thông vận tải, số 32 tháng 11 năm 2010.

4. Lê Lăng Vân, Đỗ Đức Tuấn, Thử nghiệm xác định và phân tích tốc độ dao động của xi lanh động cơ đầu máy D12E sử dụng tại Xí nghiệp Đầu máy Hà Nội. Tạp chí khoa học giao thông vận tải, số 35 – tháng 9 năm 2011.

5. Lê Lăng Vân, Phân tích dao động động cơ đầu máy D12E sử dụng tại xí nghiệp đầu máy Hà Nội, Tạp chí khoa học Giao thông vận tải số tháng 7/ 2013.

15.

Sách đã xuất bản: 

1. Lê Lăng Vân, Phạm Sỹ Tiến, Nguyên lý chi tiết máy, Nhà xuất bản: Đại học Giao thông vận tải 1990.

2. Lê Lăng Vân, Nguyễn Bá Nghị, Bài tập Cơ kỹ thuật, Nhà xuất bản: Đại học Giao thông vận tải 1992.

16.

Các công trình, dự án, đề tài hợp tác, chuyển giao NCKH tiêu biểu:

 

17.

Hướng nghiên cứu dành cho học viên cao học

1. Thiết kế, mô phỏng,  chế tạo hệ thống cơ điện tử trong dân dụng và công nghiệp.

2. Nghiên cứu, cải thiện tính năng động lực học cho máy móc thiết bị và phương tiện giao thông.

18.

Hướng nghiên cứu dành cho NCS:

1. Thiết kế, mô phỏng và chế tạo các hệ thống điều khiển, hệ thống cơ điện tử trong công nghiệp.

2. Cải thiện, nâng cao các tính năng kỹ thuật, tính năng động lực học của hệ thống cơ học nhiều vật.

Tin tức khác