Lịch sử hình thành

Ngày đăng tin: 14/10/2014
  • Năm 1960, Ban xây dựng Trường Đại học Giao thông được thành lập, một số thầy đã được đào tạo tại Trung Quốc và Liên Xô (cũ) được giao soạn thảo kế hoạch đào tạo kỹ sư chuyên ngành Đầu máy - Toa xe, Máy xây dựng - Xếp dỡ.
  • Ngày 06 tháng 1 năm 1960, lớp đại học tại chức Đầu máy - Toa xe đầu tiên của trường được khai giảng.
  • Tháng 12 năm 1960, khóa 1 hệ đào tạo chính quy khai giảng.
  • Tháng 12 năm 1963, Khoa Cơ khí chính thức được thành lập, gồm 03 bộ môn: Đầu máy - Toa xe, Máy xây dựng - Xếp dỡ, Tầu thủy.
  • Năm 1998, Khoa được tách Khoa Cơ khí và Khoa Điện - Điện tử.
  • Hiện nay, Khoa Cơ khí có 08 bộ môn, đào tạo các hệ đại học chính quy, vừa làm vừa học, liên thông, thạc sỹ và tiến sỹ.

Gặp mặt thân mật giữa các thế hệ Khoa Cơ khí và Điện - Điện tử tháng 12 năm 2001

 

Từ lớp tại chức Đầu máy - Toa xe khai giảng đầu tiên cho đến nay đã có hàng vạn Kỹ sư, hàng trăm Thạc sỹ và Tiến sỹ tốt nghiệp ra trường. Khoa Cơ khí đã, đang liên tục phát triển và trưởng thành, xứng đáng là trung tâm đào tạo cán bộ khoa học kỹ thuật, cán bộ quản lý cho đất nước.