Một số câu hỏi thường gặp về tuyển sinh và đào tạo đại học

Ngày đăng tin: 26/11/2014

1. Thời gian tính từ lúc bắt đầu học đại học ngành Kỹ thuật cơ khí đến lúc nhận được bằng tốt nghiệp là bao nhiêu lâu?

Trả lời:

Theo chương trình đào tạo đại học năm 2009 và chương trình đào tạo sửa đổi năm 2013, các sinh viên theo học ngành Kỹ thuật Cơ khí Đại học Giao thông Vận tải sẽ được đào tạo trong thời gian 4 năm (8 học kỳ chính).

 

2. Sinh viên có thể tốt nghiệp trước thời hạn quy định không?

Trả lời:

Trường Đại học GTVT nói chung và Khoa Cơ khí (phụ trách ngành Kỹ thuật Cơ khí) nói riêng hiện đang đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ.

Theo quy định về đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sinh viên hoàn toàn có thể đăng ký học vượt, học sớm các học phần quy định để có thể rút ngắn thời gian học tập tại trường.