Nguyễn Đăng Khoát

Ngày đăng tin: 25/12/2014

1.

Họ và tên:

Nguyễn Đăng Khoát

2.

Năm sinh:

1979

3.

Nơi công tác:

Bộ môn Kỹ thuật nhiệt, Khoa Cơ khí, ĐH GTVT

4.

Địa chỉ cơ quan:

Số 03, Phố Cầu Giấy, Hà nội

5.

Phương thức liên hệ:

Email: ndkhoat1979@gmail.com

 

 

Điện thoại cơ quan: 04.3.7664057

6.

Học vị cao nhất

Tiến sĩ

7.

Ngày/tháng/năm đạt học vị cao nhất

3/10/2016

8.

Nơi đạt học vị cao nhất

Đại học Bách khoa Hà nội

9.

Năm đạt chức danh:

Phó Giáo sư:                           Giáo sư:

10.

Ngành:

Công nghệ nhiệt lạnh

11.

Chuyên ngành:

Máy lạnh và thiết bị nhiệt

12.

Ngoại ngữ:

Tiếng Anh

13.

Hướng nghiên cứu chính:

1. Nghiên cứu quá trình truyền nhiệt truyền chất trong các thiết bị nhiệt lạnh.

2. Nghiên cứu thiết kế các hệ thống lạnh và điều hòa không khí phục vụ cho dân dụng và công nghiệp.

3. Nghiên cứu các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong hệ thống lạnh và điều hòa không khí.

14.

Các công trình nghiên cứu công bố trong 5 năm gần nhất:

1. Nguyễn Đăng Khoát, Khả năng sử dụng nhiệt hiệu quả cho lò luyện thủy tinh tại Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nhiệt số 89 (9/2009).

2. Nguyễn Đăng Khoát, Xác định chiều dài ngọn lửa than phun trong lò quay xi măng Bút sơn bằng phương pháp Ruhland. Tạp chí KH GTVT, số 40, 2012.

3. Nguyễn Đăng Khoát, Nghiên cứu quá trình trao đổi nhiệt khi vật liệu tiếp xúc với tường lò quay xi măng, Tạp chí KH GTVT, số 41, 5/2013.

4. Trần Gia Mỹ, Nguyễn Đăng Khoát, Nghiên cứu xác định tổn thất nhiệt của tường lò quay xi măng ra môi trường xung quanh. Tạp chí Năng lượng nhiệt,  số 111 (5/2013).

5. Trần Gia Mỹ, Nguyễn Đăng Khoát, Nghiên cứu quá trình truyền nhiệt không cân bằng từ ngọn lửa than phun trong lò quay xi măng. Tạp chí Năng lượng nhiệt,  số 120 (11/2014).

15.

Sách đã xuất bản:

 

16.

Các công trình, dự án, đề tài hợp tác, chuyển giao NCKH tiêu biểu:

 

17.

Hướng nghiên cứu dành cho học viên cao học

 

18.

Hướng nghiên cứu dành cho NCS:

 

Tin tức khác