Nguyễn Đức Trung

Ngày đăng tin: 13/11/2014

1.

Họ và tên:            

Nguyễn Đức Trung

2.

Năm sinh:

1981

3.

Nơi công tác:

Bộ môn Cơ khí Ô tô

4.

Địa chỉ cơ quan:

Trường Đại học Giao thông Vận tải, Cầu Giấy

5.

Phương thức liên hệ:

Email: trunggt20075@gmail.com

 

 

Điện thoại cơ quan:

6.

Học vị cao nhất:

Thạc sỹ

7.

Ngày/tháng/năm đạt học vị cao nhất:

2010 

8.

Nơi đạt học vị cao nhất:

Trường Đại học Giao thông Vận tải

9.

Năm đạt chức danh:

Phó Giáo sư:                           Giáo sư:

10.

Ngành:

Kỹ thuật cơ khí

11.

Chuyên ngành:

Cơ khí ô tô

12.

Ngoại ngữ:

Tiếng Anh

13.

Hướng nghiên cứu chính:

Chẩn đoán sửa chữa các hệ thống điều khiển trên ô tô

14.

Các công trình nghiên cứu công bố trong 5 năm gần nhất:

 

15.

Sách đã xuất bản:

 

16.

Các công trình, dự án, đề tài hợp tác, chuyển giao NCKH tiêu biểu:

 

17.

Hướng nghiên cứu dành cho học viên cao học

 

18.

Hướng nghiên cứu dành cho NCS:

 

Tin tức khác