Nguyễn Hùng Mạnh

Ngày đăng tin: 13/11/2014

1.

Họ và tên:

Nguyễn Hùng Mạnh

2.

Năm sinh:

1981

3.

Nơi công tác:

Bộ môn Cơ khí Ô tô - Khoa Cơ khí - Trường Đại học Giao thông Vận tải

4.

Địa chỉ cơ quan:

Số 3, phố Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội.

5.

Phương thức liên hệ:

Email: manhgiaothong@gmail.com

 

 

Điện thoại cơ quan: 04.37664046

6.

Học vị cao nhất

Thạc sĩ

7.

Ngày/tháng/năm đạt học vị cao nhất

Tháng 10/2008

8.

Nơi đạt học vị cao nhất

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

9.

Năm đạt chức danh:

Phó Giáo sư:                           Giáo sư:

10.

Ngành:

Cơ khí Động lực

11.

Chuyên ngành:

Ô tô và Xe chuyên dùng

12.

Ngoại ngữ:

Tiếng Nga, tiếng Anh

13.

Hướng nghiên cứu chính:

Đang là Nghiên cứu sinh tại trường Đại học Giao thông Đường bộ Matxcova (MADI)

14.

Các công trình nghiên cứu công bố trong 5 năm gần nhất:

 

15.

Sách đã xuất bản:

 

16.

Các công trình, dự án, đề tài hợp tác, chuyển giao NCKH tiêu biểu:

 

17.

Hướng nghiên cứu dành cho học viên cao học

 

18.

Hướng nghiên cứu dành cho NCS:

 

Tin tức khác