Nguyễn Lâm Khánh

Ngày đăng tin: 24/11/2014

1.

Họ và tên:

Nguyễn Lâm Khánh

2.

Năm sinh:

1972

3.

Nơi công tác:

Bộ môn Máy xây dựng – xếp dỡ

4.

Địa chỉ cơ quan:

Phòng 702 nhà A6 - Trường ĐHGTVT – số 3 phố Cầu Giấy - phường Láng thượng - Đống Đa - Hà nội.

5.

Phương thức liên hệ

Email: lamkhanhdhgt@gmail.com

 

 

Điện thoại: 0914562038

6.

Học vị cao nhất:

Tiến sĩ

7.

Năm đạt học vị cao nhất:

2011

8.

Nơi đạt học vị cao nhất:

CHLB Nga

9.

Năm đạt chức danh:

Phó giáo sư:         Giáo sư:

10.

Ngành:

Cơ khí chuyên dùng

11.

Chuyên ngành:

Máy Xây dựng

12.

Ngoại ngữ:

Tiếng Anh C, Nga D

13.

Hướng nghiên cứu chính:

Rung-ồn trên máy xây dựng

14.

Các công trình đã công bố:

1. Bài báo: Từ 2008

+ GS. TSKH. Y.F.Ustinov, NCS N. L. Khanh. Các đặc trưng rung động của lu rung 10,5 t’. Tạp chí Cơ giới hóa xây dựng, số 10/2009. (VAK)

+ GS. TSKH. Y.F.Ustinov, NCS N. L. Khanh, NCS V.A. Xcrưnhikov. Chuẩn đoán rung động các máy công nghệ-vận tải. Tạp chí Cơ giới hóa xây dựng, số 1/2010. (VAK)

+  GS. TSKH. Y.F.Ustinov, NCS N. L. Khanh. Nâng cao đặc tính an toàn rung của các lu rung có thay đổi về tần số dao động của trục’. Hội thảo Khoa học "Các công nghệ cao trong sinh thái học", lần 11, 2008.

+  GS. TSKH. Y.F.Ustinov, NCS N. L. Khanh.Nghiên cứu thực nghiệm các đặc trưng rung động của lu rung 10,5 t. Hội thảo Khoa học "Các công nghệ cao trong sinh thái học", lần 12, 2009.

+  GS. TSKH. Y.F.Ustinov, NCS N. L. Khanh, NCS V.A. Xcrưnhikov.Tối ưu hóa việc chống ồn tại nơi làm việc của người vận hành máy xây dựng và làm đường. Hội thảo Khoa học "Các công nghệ cao trong sinh thái học", lần 13, 2010.

+ PGS. TS. Thái Hà Phi, TS. Nguyễn Lâm Khánh, ThS. Bùi Văn Trầm. 'Nghiên cứu mức độ ô nhiễm tiếng ồn của trạm BTNN năng suất 80 T/h trong điều kiện khai thác tại Việt Nam'. Tạp chí GTVT, 3/2012.

+  GS. TS. Chu Văn Đạt, TS. Nguyễn Lâm Khánh, ThS. Bùi Văn Trầm.Đặc điểm ồn rung của máy khoan xoay đập thi công hầm khẩu độ vừa và nhỏ.Tạp chí Cơ khí Việt Nam, tháng 3/2014.

 

2. Đề tài :

+ Đã tham gia nhiều Đề tài các cấp.

+ Chủ trì đề tài cấp trường T2012 - CK - 52: Nghiên cứu một số giải pháp kỹ thuật giảm thiểu tiếng ồn cho trạm trộn bê tông nhựa nóng năng suất 80T/h sản xuất tại Việt Nam

 

15.

Sách xuất bản:

 

16.

Các công trình dự án, đề tài hợp tác, chuyển giao NCKH tiêu biểu

 

17.

Hướng nghiên cứu dành cho học viên cao học

Nghiên cứu đặc điểm rung ồn và các giải pháp sử lý ồn rung trên MXD

18.

Hướng nghiên cứu cho NCS

Nghiên cứu đặc điểm rung ồn và các giải pháp sử lý ồn rung trên MXD

Tin tức khác