Nguyễn Thành Công (A)

Ngày đăng tin: 13/11/2014

1.

Họ và tên:

Nguyễn Thành Công

2.

Năm sinh:

1982

3.

Nơi công tác:

Bộ môn Cơ khí ô tô

4.

Địa chỉ cơ quan:

Số 3, phố Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

5.

Phương thức liên hệ:

Email:

 

 

Điện thoại cơ quan: 04. 37664046

6.

Học vị cao nhất:

Thạc sỹ

7.

Ngày/tháng/năm đạt học vị cao nhất:

13/01/2010

8.

Nơi đạt học vị cao nhất:

Đại học Bách khoa Hà nội

9.

Năm đạt chức danh:

Phó Giáo sư:                           Giáo sư:

10.

Ngành:

Cơ khí động lực

11.

Chuyên ngành:

Kỹ thuật ô tô

12.

Ngoại ngữ:

Tiếng Trung, Tiếng Anh

13.

Hướng nghiên cứu chính:

1. Động lực học và điều khiển ô tô

2. Tính toán thiết kế và mô phỏng ô tô với sự hỗ trợ của máy tính.

3. Công nghệ ô tô điện

14.

Các công trình nghiên cứu công bố trong 5 năm gần nhất:

1. Nguyễn Thành Công; Đào Mạnh Hùng. Nghiên cứu tính toán độ cứng chống xoắn của khung  xe tải. Tạp chí Giao thông Vận tải, 10/2010

2. Nguyễn Thành Công; Đào Mạnh Hùng; Hồ Hữu Hải. Nghiên cứu đề xuất bộ điều khiển chuyển động ổn định của ô tô. Tạp chí Giao thông Vận tải, 05/2010

3. Đào Mạnh Hùng; Nguyễn Thành Công. Thiết kế bệ thử dao động ô tô. Đề tài NCKH cấp bộ, 2010

4. Trịnh Minh Hoàng; Nguyễn Tiến Dũng; Dư Tuấn Đạt; Nguyễn Thành Công; Đặng Hoàng Anh. A study on optimal calculating some parameters of parts in truck transmission. The 15th asia pacific automotive engineering conference, 10/2009

5. Nguyễn Thành Công. Thiết kế hệ thống treo thuỷ khí củaô tô công suất lớn. Đề tài NCKH cấp cơ sở, 2009

6. Nguyễn Văn Bang; Nguyễn Thành Công. Tính toán cơ cấu nâng hạ thùngô tô tựđổ bằng phương pháp giải tích. Hội nghị khoa học công nghệ lần thứ XVII-Tạp chí khoa học Giao thông Vận tải, số 24 – 11/2008

7. Nguyễn Văn Bang; Nguyễn Thành Công; Vũ Ngọc Khiêm.Đánh giá an toàn bịđộng  của cabin xe tải trong giai đoạn thiết kế. Hội nghị khoa học công nghệ lần thứ XVII - Tạp chí khoa học Giao thông Vận tải, số 24 – 11/2008

8. Nguyễn Văn Bang; Nguyễn Thành Công. Tính toán thuỷ khí của hệ thống treo. Tạp chí khoa học Giao thông Vận tải, số 23 -09/2008

15.

Sách đã xuất bản:

 

16.

Các công trình, dự án, đề tài hợp tác, chuyển giao NCKH tiêu biểu:

 

17.

Hướng nghiên cứu dành cho học viên cao học:

 

18.

Hướng nghiên cứu dành cho NCS:

 

Tin tức khác