Nguyễn Thị Thùy Dung

Ngày đăng tin: 06/11/2014

 

1.

Họ và tên:

Nguyễn Thị Thùy Dung

2.

Năm sinh:

1984

3.

Nơi công tác:

Bộ môn Kỹ thuật nhiệt - Khoa Cơ khí – Đại học GTVT

4.

Địa chỉ cơ quan:

Số 3, Phố Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà nội

5.

Phương thức liên hệ: 0982599464

Email: Thuydungktn@gmail.com

 

 

Điện thoại cơ quan: 04.3.7664057

6.

Học vị cao nhất:

Thạc sỹ

7.

Ngày/tháng/năm đạt học vị cao nhất:

21/04/2012

8.

Nơi đạt học vị cao nhất:

ĐH Bách Khoa Hà nội

9.

Năm đạt chức danh:

Phó Giáo sư:                            Giáo sư:

10.

Ngành:

Kỹ thuật nhiệt

11.

Chuyên ngành:

Máy và thiết bị lạnh.

12.

Ngoại ngữ:

Tiếng Anh

13.

Hướng nghiên cứu chính:

1. Nghiên cứu quá trình đông lạnh thực phẩm.

2. Nghiên cứu thiết bị trao đổi nhiệt.

14.

Các công trình nghiên cứu công bố trong 5 năm gần nhất:

1. Nguyễn Thị Thùy Dung, Nghiên cứu tính toán thời gian cấp đông thực phẩm, Tạp chí KH GTVT, số 39, 09/2012.

2. Nguyễn Thị Thùy Dung, Nghiên cứu xác định thời gian cấp đông thực phẩm, Tạp chí Giao thông vận tải, tháng 12/2013.

15.

Sách đã xuất bản:

 

16.

Các công trình, dự án, đề tài hợp tác, chuyển giao NCKH tiêu biểu:

 

17.

Hướng nghiên cứu dành cho học viên cao học

 

18.

Hướng nghiên cứu dành cho NCS:

 

 

Tin tức khác