Nguyễn Thiết Lập

Ngày đăng tin: 11/11/2014

 

1.

Họ và tên:

Nguyễn Thiết Lập

2.

Năm sinh:

1976

3.

Nơi công tác:

Bộ môn Cơ khí ô tô, khoa Cơ khí, ĐH GTVT

4.

Địa chỉ cơ quan:

Số 3, phố Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

5.

Phương thức liên hệ:

Email: thietlap.nguyen@utc.edu.vn

 

 

Điện thoại cơ quan: 04. 37664046

6.

Học vị cao nhất:

TS

7.

Ngày/tháng/năm đạt học vị cao nhất:

04/10/2013

8.

Nơi đạt học vị cao nhất:

Đại học Poitiers, Viện Công nghệ Pprime, CH Pháp

9.

Năm đạt chức danh:

Phó Giáo sư:                           Giáo sư:

10.

Ngành:

Cơ khí động lực

11.

Chuyên ngành:

Cơ khí giao thông

12.

Ngoại ngữ:

Tiếng Pháp, Tiếng Anh

13.

Hướng nghiên cứu chính:

1. Ma sát, bôi trơn

2. Tính toán kết cấu bằng phần tử hữu hạn

14.

Các công trình nghiên cứu công bố trong 5 năm gần nhất:

1. T-L. Nguyen, A. Fatu, D. Souchet, Etude du contact entre le coussinet et le logement dans un palier lisse, 21ème Congrès Français de Mécanique, 2013.

2. Nguyễn Đức Tuấn, Nguyễn Thiết Lập, Thiết kế lắp đặt hệ thống hybrid trên ô tô con, Đề tài cấp Bộ 2008.

15.

Sách đã xuất bản:

 

16.

Các công trình, dự án, đề tài hợp tác, chuyển giao NCKH tiêu biểu:

 

17.

Hướng nghiên cứu dành cho học viên cao học:

Tính toán kết cấu, mô phỏng.

18.

Hướng nghiên cứu dành cho NCS:

Nghiên cứu ma sát, bôi trơn

Tin tức khác