Nguyễn Thùy Chi

Ngày đăng tin: 19/11/2014

1.

Họ và tên:

Nguyễn Thùy Chi

2.

Năm sinh:

1983

3.

Nơi công tác:

Bộ môn Máy xây dựng - xếp dỡ

4.

Địa chỉ cơ quan

Phòng 702 nhà A6 - Trường ĐHGTVT- số 3 phố Cầu Giấy - phường Láng thượng - Đống Đa- Hà nội.

5.

Phương thức liên hệ

Email: thuychi1hu@yahoo.co.uk

 

 

Điện thoại: 0936.33.3883

6.

Học vị cao nhất:

Thạc sỹ

7.

Năm đạt học vị cao nhất:

2012

8.

Nơi đạt học vị cao nhất:

Trường Đại học Kỹ thuật và Kinh tế Budapest.

9.

Năm đạt chức danh:

Phó giáo sư:          Giáo sư:  

10.

Ngành:

Logistics

11.

Chuyên ngành:

Logistics

12.

Ngoại ngữ:

Tiếng Hungary

Tiếng Anh

13.

Hướng nghiên cứu chính:

1. Tổ chức khai thác máy xây dựng và xếp dỡ hợp lý.

 

 

2. Logistics

14.

Các công trình đã công bố”

PGS-TS. Nguyễn Văn Vịnh, ThS. Nguyễn Thùy Chi: “Nghiên cứu động lực học cổng trục khi nâng hàng” - Tạp chí Cơ khí Việt Nam , Số đặc biệt 2014.

15.

Sách đã xuất bản:

 

16.

Các công trình dự án, đề tài hợp tác, chuyển giao NCKH tiêu biểu:

 

17.

Hướng nghiên cứu dành cho học viên cao học

 

18.

Hướng nghiên cứu cho NCS:

 

Tin tức khác