Phạm Anh Tuấn

Ngày đăng tin: 30/11/2014

1.

Họ và tên:

Phạm Anh Tuấn

2.

Năm sinh:

1981

3.

Nơi công tác:

Bộ môn Máy xây dựng - xếp dỡ

4.

Địa chỉ cơ quan

Phòng 702 nhà A6 - Trường ĐHGTVT – số 3 phố Cầu Giấy - phường Láng thượng - Đống Đa- Hà nội.

5.

Phương thức liên hệ

Email: tuan21481@gmail.com

 

 

Điện thoại: 0982790752

6.

Học vị cao nhất:

Thạc sỹ

7.

Năm đạt học vị cao nhất:

2010

8.

Nơi đạt học vị cao nhất:

Trường Đại học Giao thông Vận tải

9.

Năm đạt chức danh:

Phó giáo sư:        Giáo sư:   

10.

Ngành:

Cơ khí chuyên dùng

11.

Chuyên ngành:

Máy xây dựng - Xếp dỡ

12.

Ngoại ngữ:

Tiếng Trung HSK 5, tiếng Anh B

13.

Hướng nghiên cứu chính:

1.Nghiên cứu về tối ưu hóa kết cấu thép

14.

Các công trình đã công bố

1. Bài báo:

+ PGS-TS Nguyễn Bính, KS. Nguyễn Quang Minh, KS Phạm Anh Tuấn. Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao năng lực cơ giới hóa công tác đại tu đường sắt Việt Nam đến năm. Tạp chí khoa học GTVT, 11/2005.

+  PGS-TS. Nguyễn Bính, KS Phạm Anh Tuấn. Tổ máy đặt ray MĐR-01-VN với các phương án khả thi khi chế tạo ở Việt Nam theo các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật hợp lý. Tạp chí khoa học GTVT, 11/2008

+  PGS-TS. Nguyễn Văn Vịnh, KS Phạm Anh Tuấn. Nghiên cứu, tính toán thiết kế trục đỡ con lăn của tang sấy trong trạm trộn bê tông nhựa nóng. ứng dụng chương trình master cam lập quy trình công nghệ gia công trục trên máy phay 5 trục. Tạp chí khoa học GTVT, 32/2010.

2. Đề tài:

+ PGS-TS. Nguyễn Văn Vịnh, KS. Phạm Anh Tuấn, cùng các cộng sự nghiên cứu đề tài cấp Bộ năm 2003: Nghiên cứu, tính toán, thiết kế trạm trộn cấp phối năng suất 80-100 Tấn/giờ phục vụ thi công nền móng đường bộ theo quy trình AASHTO.Đề tài NCKH cấp Bộ trọng điểmB2003-35-63.

+ PGS-TS. Nguyễn Văn Vịnh, KS. Phạm Anh Tuấn, cùng các cộng sự nghiên cứu đề tài cấp Bộ năm 2006:Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật mô phỏng trong tính toán thiết kế một số máy và thiết bị sản xuất vật liệu xây dựng tiêu biểu. Đề tài NCKH cấp Bộ trọng điểm B2006-04-18.

+ PGS-TS. Nguyễn Bính, KS Phạm Anh Tuấn và các cộng sự nghiên cứu đề tài cấp bộ năm 2008: Nghiên cứu lựa chọn công nghệ thi công cơ giới kiến trúc tầng trên khi xây dựng mới tuyến đường sắt Việt Nam.Đề tài NCKH cấp Bộ B2008-04-84.

+ PGS-TS. Nguyễn Bính, KS Phạm Anh Tuấn và các cộng sự nghiên cứu đề tài cấp bộ năm 2009:Nghiên cứu, thiết kế chế thử máy đặt cầu ray MĐR 01 để thi công tầng trên đường sắt Việt Nam. Đề tài NCKH cấp Bộ trọng điểm DT094023.

+ PGS-TS. Nguyễn Văn Vịnh, KS. Phạm Anh Tuấn cùng các cộng sự:Nghiên cứu ứng dụng thiết bị gia công chế thử phục vụ việc chế tạo các chi tiết Máy xây dựng - Xếp dỡ phù hợp với điều kiện công nghệ Việt Nam. Đề tài NCKH thuộc Dự án Giáo dục giai đoạn 2 mã số EEC8.8 năm 2010.

+ PGS-TS. Nguyễn Bính, ThS. Phạm Anh Tuấn, cùng các cộng sự nghiên cứu  đề tài cấp Bộ GTVT năm 2011: ”Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ lắp đặt tà vẹt BTCTDƯL bằng máy ; áp dụng thử nghiệm trên tuyến đường sắt Hạ Long – Cái Lân ” Đề tài cấp Bộ GTVT DT114062

+ ThS.Phạm Anh Tuấn nghiên cứu đề tài cấp trường T2010-CK-42:Nghiên cứu giới thiệu sử dụng phần mềm Abaqus vào tính toán một số kết cấu dạng tấm vở trong ngành MXD-XD trợ giúp sinh viên học tập và NCKH.

15.

Sách đã xuất bản:

 

16.

Các công trình dự án, đề tài hợp tác, chuyển giao NCKH tiêu biểu:

 

17.

Hướng nghiên cứu dành cho học viên cao học:

 

18.

Hướng nghiên cứu cho NCS:

 

Tin tức khác