Sơ đồ các gian hàng tuyển dụng ngày 14/5/2016

Ngày đăng tin: 12/05/2016

BAN TỔ CHỨC CÔNG BỐ

SƠ ĐỒ GIAN HÀNG TUYỂN DỤNG

(Bốc thăm ngẫu nhiên - ngoại trừ 2 nhà tài trợ)

 

 

Vị trí lô gô doanh nghiệp trên panô mặt tiền Hội trường

(Bốc thăm ngẫu nhiên tương ứng vị trí gian hàng doanh nghiệp - Ngoại trừ 2 nhà tài trợ)