THÔNG BÁO CHUYỂN ĐỊA CHỈ TRANG WEB KHOA CƠ KHÍ - TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

Ngày đăng tin: 19/09/2019

 THÔNG BÁO

Để đồng nhất với thương hiệu của Trường Đại học Giao thông vận tải, Khoa Cơ khí sẽ chuyển trang web fme.com.vn về địa chỉ trang web: http://fme.utc.edu.vn từ ngày 1/10/2019.

Vậy Ban chủ nhiệm Khoa Cơ khí thông báo tới sinh viên, cựu sinh viên Khoa Cơ khí và toàn thể quý vị quan tâm tới thông tin của Khoa Cơ khí, Trường Đại học Giao thông vận tải được biết.

Trân trọng cảm ơn !

 

TM BAN CHỦ NHIỆM KHOA CƠ KHÍ

               Phó Trưởng Khoa

               TS. Mai Văn Thắm

Tin tức khác