Thông báo đính chính đăng ký thông tin tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2015

Ngày đăng tin: 03/05/2015

Theo công văn số 181/ĐGTVT-KTĐBCLĐT ngày 20/4/2015 về việc đính chính đăng ký thông tin tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2015 (nguồn utc.edu.vn), cụ thể với ngành Kỹ thuật Cơ khí như sau:

1. Tại cơ sở phía Bắc (GHA):

         - chỉ tiêu tuyển sinh theo tổ hợp môn thi/xét tuyển Toán, Vật lý, Hóa học sẽ là  428

         - chỉ tiêu tuyển sinh theo tổ hợp môn thi/xét tuyển Toán, Vật lý, Tiếng Anh sẽ là  142.

2. Tại cơ sở phía Nam (GSA):

         - chỉ tiêu tuyển sinh theo tổ hợp môn thi/xét tuyển Toán, Vật lý, Hóa học sẽ là  90

         - chỉ tiêu tuyển sinh theo tổ hợp môn thi/xét tuyển Toán, Vật lý, Tiếng Anh sẽ là  30.

Tin tức khác