Thông báo về việc sinh hoạt lớp kỳ 1 năm học 2016-2017 cho sinh viên khóa 57.

Ngày đăng tin: 02/03/2017

Theo thông báo nhà trường, các lớp sinh viên K57 sẽ sinh hoạt lớp vào buổi sáng chủ nhật này, 05/3/2017.

Lịch của các lớp:

Ca 1 (bắt đầu từ 7h00), gồm các lớp Cơ điện tử (Phòng 302A3), Cơ giới hóa (504A3), CKGTCC (206A3), CKOT1 (208A3), CKOT3 (301A3), Tàu điện M (207A3).

Ca 2 (bắt đầu từ 9g30), gồm các lớp CKOT2 (Phòng 208A3), CNCTCK (301A3), KT Máy động lực (206A3), KT nhiệt lạnh (302A3), Máy XD (504A3).

Nội dung:

- Tổ chức sinh hoạt lớp, sơ kết các nhiệm vụ đã thực hiện trong học kỳ 1 và triển khai các nhiệm vụ trong học kỳ 2.

- Tổ chức đánh giá kết quả RLSV học kỳ 1 (sinh viên không tham gia đánh giá GV trong kỳ 1 sẽ phải trừ 5 điểm trong nội dung phiếu đánh giá RLSV).

- Tổ chức triển khai đánh giá CVHT kỳ I.

-----

Hồ sơ, kết quả họp cần được khẩn trương hoàn thiện và gửi về Văn phòng Khoa (người nhận: anh Hoàng).

Tin tức khác