Thông báo
Thông báo tổ chức học học kỳ II năm học 2014 - 2015 hệ đại học chính quy
Căn cứ kế hoạch học tập năm học 2014 - 2015, cơ sở vật chất và điều kiện nhân lực giảng dạy, Nhà trường thông báo tổ chức học kỳ II năm học 2014 - 2015 hệchính quy (không bao gồm khóa 55).
Thông báo KHẨN cho SV K51.52.53.54
Phòng Tài chính Kế toán sẽ thu Học phí HKI/14-15 và học phí Nhu cầu loại 2 cho SV K51.52.53.54 từ 13h30 đến 16h chiều ngày 10/10/2014 Cán bộ các lớp nhắc sinh viên lớp mình khẩn trương lên hoàn thành học phí.
Thông báo về việc chỉnh sửa thông tin trên trang đăng ký thông tin sinh viên
Sinh viên chú ý khi kiểm tra thư nếu không thấy thư mời khảo sát trong Inbox thì kiểm tra thêm trong thư mục Spam (thư rác).
Sinh viên K55 kiểm tra kết quả đăng ký các lớp học phần bắt buộc và đăng ký học ngoại ngữ học kỳ I năm học 2014 - 2015 trên phần mềm quản lý đào tạo
Căn cứ thông báo số 842/TB-ĐHGTVT ngày 17 tháng 9 năm 2014 V/v Tổ chức học học kỳ I năm học 2014 - 2015 hệ chính quy K55: Sinh viên K55 kiểm tra kết quả đăng ký các lớp học phần bắt buộc và đăng ký học ngoại ngữ học kỳ I năm học 2014 - 2015 trên phần mềm..
Hiển thị từ 11 đến 19 / 19 bài viết