Thông tin tuyển sinh hệ Đại học chính quy ngành Kỹ thuật Cơ khí năm 2016

Ngày đăng tin: 30/07/2016

Theo trang web chính thức của Trường Đại học Giao thông Vận tải, phương án tuyển sinh hệ đại học chính quy năm 2016 của trường như sau:

Phương thức TS: Trường sử dụng kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016 để xét tuyển vào từng ngành học của Trường.

- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

 

* Đối với ngành Kỹ thuật cơ khí (tại Hà Nội) mã xét tuyển và chỉ tiêu tuyển sinh như sau:

 

TT

Ngành xét tuyển

Mã xét tuyển

Chỉ tiêu

Khối thi

3

Kỹ thuật cơ khí

GHA03

428

Toán, Lý, Hóa

GHA18

142

Toán, Lý, Anh

Tổng chỉ tiêu: 570.

 

Tham khảo Điểm trúng tuyển ngành Kỹ thuật Cơ khí năm 2015: 21 điểm (Toán + Lý + Hóa) và 18,25 (Toán + Lý + Anh). 

Nguồn http://www.utc.edu.vn/sites/default/files/Thong_Bao_Diem_Trung_Tuyen_GHA...

 

-----

Liên kết:

Cổng thông tin tuyển sinh của Trường Đại học Giao thông Vận tải

Thông tin tuyển sinh ngành Kỹ thuật Cơ khí

Tin tức khác