Tóm tắt các học phần chung thuộc ngành Kỹ thuật cơ khí do Khoa Cơ khí phụ trách

Ngày đăng tin: 25/12/2014

#  KTN01.3: Kỹ thuật nhiệt

- Ứng dụng định luật nhiệt động 1 và 2 khảo sát các quá trình nhiệt động cơ bản của khí lý tưởng và khí thực, chu trình lý thuyết của một số thiết bị động lực: động cơ đốt trong, máy nén, máy lạnh...

- Khảo sát một số quá trình trao đổi nhiệt ổn định bằng các phương thức: dẫn nhiệt, đối lưu, bức xạ; thiết bị trao đổi nhiệt.

#  CNG201.3: Khoa học vật liệu cơ khí

- Khoa học vật liệu là môn học nghiên cứu cấu tạo bên trong trên cơ sở đó để tìm ra các tính chất cơ, lý, hóa của vật liệu

- Dùng các công nghệ để biến đổi cấu trúc bên trong của vật liệu nhằm tạo ra các cấu trúc mới có tính chất phù hợp với yêu cầu sử dụng

- Giới thiệu các loại vật liệu sử dụng phổ biến trong kỹ thuật cơ khí và các phương pháp hóa bền chung.

#  DCO201.3: Nguyên lý động cơ đốt trong

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về diễn biến các quá trình xảy ra trong xylanh động cơ đốt trong, nhiên liệu sử dụng trên động cơ đốt trong, nguyên lý làm việc các hệ thống chính trên động cơ đốt trong.

#  KTM01.3: Nguyên lý máy

Môn học trang bị cho sinh viên các phương pháp tính toán thiết kế cấu trúc, động học và động lực học các cơ cấu và máy. Môn học còn trang bị cho sinh viên nguyên lý làm việc, tính toán thiết kế một số cơ cấu thông dụng như cơ cấu thanh, cơ cấu cam, cơ cấu bánh răng.

Bài tập lớn: Tính toán động học và động lực học cơ cấu, thiết kế cơ cấu cam, thiết kế cơ cấu bánh răng.

#  KTM02.2: Công nghệ CAE/CAM

Trang bị cho học viên một số kiến thức cơ bản của phương pháp PTHH (FEM); phân biệt và biết cách sử dụng một số phần tử (finite element) cơ bản; xây dựng được mô hình PTHH (FE model) của các cấu trúc đơn giản; hiểu và đánh giá được kết quả mô phỏng cũng như nhận thức được lợi ích cũng như hạn chế của FEM và CAE.

#  TKM01.4: Chi tiết máy

Học phần Chi tiết máy trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về thiết kế chi tiết máy như bánh răng, trục, ổ lăn, các bộ truyền cơ khí cũng như cách tính toán thiết kế các mối ghép bu lông, hàn, mối ghép đinh tán.

#  KTN202.2: Truyền động thủy lực và khí nén

Môn học nêu các khái niệm về truyền động thủy lực và khí nén trong công nghiệp và phương tiện vận tải, đặc tính của các phần tử trong hệ thống truyền động thủy lực và khí nén, phương pháp tính toán các mạch truyền động cơ bản.

#  KTM26.2: Dao động kỹ thuật

Trang bị cho người học các kiến thức bản trong lĩnh vực dao động của hệ cơ học (dao động tự do, dao động cưỡng bức của hệ có một và nhiều bậc tự do, các biện pháp cách rung …). Qua đó người học có khả năng tính toán được dao động của máy và của một số phương tiện vận tải (như ô tô, đầu máy, toa xe …). Sinhviên được hướng dẫn giải các bài toán dao động trên máy vi tính.

#  TKM201.2: Chiến lược phát triển sản phẩm

Môn Chiến lược phát triển sản phẩm là môn học cơ sở kỹ thuật mục đích trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về chiến lược phát triển sản phẩm như: Vòng đời sản phẩm, lập kế hoạch phát triển sản phẩm mới, lập trình cho dự án phát triển sản phẩm, chiến lược cho dự án.

#  KTN06.2: Nhiệt động

 Môn học Nhiệt động cung cấp những kiến thức về những nguyên lý cơ bản của quá trình biến đổi nhiệt và công. Người học sẽ tìm hiểu các quy luật diễn ra trong chất khí thông qua những biến đổi của các thông số môi chất như áp suất, nhiệt độ và thể tích. Môn học cũng phân tích quá trình nhiệt động tổng quát của chất khí (quá trình đa biến). Những khái niệm mới như tính thuận nghịch và bất thuận nghịch cũng được phân tích kỹ trong nội dung môn học. Ngoài ra một phần đáng kể của thời lượng môn học dành cho việc khảo sát về phương diện nhiệt động lực học các chu trình biến hóa năng lượng như chu trình động cơ đốt trong, chu trình hơi nước, chu trình lạnh.

#  KTM204.2: Robot công nghiệp

Môn học trang bị cho sinh viên thuộc ngành Cơ khí nắm được các khái niệm cơ bản và ứng dụng của Robot vào trong thực tế sản xuất. Ngoài ra, môn học còn trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ sở để thiết kế động học và động lực học Robot và phương pháp mô phỏng trên Matlab.

#  TKM04.2: Ứng dụng các phần mềm trong cơ khí

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản nhất về xây dựng mô hình, mô phỏng và xử lý kết quả trên các phần mềm mô phỏng.

#  DCO207.2: Kết cấu tính toán động cơ đốt trong

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản động học, động lực học của cơ cấu trục khuỷu thanh truyền. Kết cấu một số chi tiết và hệ thống chính của động cơ như: nhóm piston - xylanh, trục khuỷu, thanh truyền, hệ thống phối khí, làm mát, bôi trơn.

#  DTX265.2: Cơ sở biến đổi công suất trên phương tiện đường sắt

Nhằm trang bị cho sinh viên các khái niệm về quá trình biến đổi và truyền dẫn công suất; kết cấu, nguyên lý làm việc và các đặc tính làm việc của các phần tử điện tử công suất thông dụng trên phương tiện đường sắt; các ứng dụng của các phần tử điện tử công suất trong kỹ thuật chỉnh lưu, kỹ thuật biến đổi công suất một chiều-một chiều và kỹ thuật biến đổi tần số trong các mạch công suất trên phương tiện đường sắt.

#  KTN05.2: Bơm quạt máy nén

Nguyên lý hoạt động của các máy ly tâm: bơm; quạt gió; máy nén.

#  KTM05.2: Hệ thống cơ điện tử

Cơ điện tử là lĩnh vực liên ngành giữa Cơ khí, Điện – điện tử và điều khiển bằng máy tính. Trong một hệ thống Cơ điện tử, các thành phần cơ khí, cơ điện và/hoặc thủy khí được điều khiển hoạt động bằng một bộ điều khiển điện tử nhằm thu được đáp ứng như mong muốn ở đầu ra của hệ thống. Môn học này giới thiệu cho người học về các hệ thống Cơ điện tử, ứng dụng của chúng trong kỹ thuật và cuộc sống, các thành phần chính của một hệ thống Cơ điện tử, xác lập mô hình toán và điều khiển các hệ thống Cơ điện tử.

#  KTM06.2: Tự động hóa quá trình sản xuất cơ khí

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về hệ thống điều khiển tự động nói chung và nhiệm vụ của tự động hóa trong sản xuất cơ khí nói riêng. Thông qua môn học sinh viên hiểu biết được các thiết bị cơ bản trong dây chuyền chế tạo, lắp ráp các sản phẩm cơ khí hiện nay đang được ứng dụng trong sản xuất. Các thiết bị cơ bản có trong dây chuyền như cơ cấu cấp liệu, thiết bị công nghệ và hệ thống kiểm tra tự động được liên kết với nhau thông qua một hệ điều khiển.

#  DCO203.2: Cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa máy và phương tiện

Trang bị cho sinh viên thuộc ngành Kỹ thuật Cơ khí những lý thuyết cơ bản về công tác chẩn đoán, bảo dưỡng, sửa chữa máy và phương tiện.

#  DCO202.2: Khí xả và xử lý khí xả

Nội dung học phần bao gồm: các thành phần trong khí xả động cơ đốt trong; các phương pháp đo các thành phần trong khí xả của động cơ; các biện pháp sử lý khí xả (hoàn thiện các quá trình của động cơ và các biện pháp sau khi xử lý).

#  DTX266.2: Thường thức đường sắt

Trang bị cho sinh viên những kiến thức tổng quát về thường thức đường sắt bao gồm:

- Một số khái niệm về công tác khai thác vận tải đường sắt, các trang thiết bị kỹ thuật của ngành vận tải đường sắt: trang thiết bị cố định (tuyến đường sắt, ga đường sắt, thông tin tín hiệu), phương tiện giao thông đường sắt (đầu máy, toa xe), tổ chức chạy tàu.

- Các nội dung cơ bản về công dụng, kết cấu nền đường sắt, kiến trúc tầng trên đường sắt, ghi đường sắt, kiến trúc tầng dưới đường sắt; Cầu, cống, hầm đường sắt; Ga đường sắt; Các loại hình tín hiệu, thiết bị liên khóa, thiết bị đóng đường, thông tin đường sắt; Các chủng loại đầu máy, toa xe (đầu máy Diesel, đầu máy điện), sức kéo đầu máy, hãm đoàn tàu; Tổ chức chạy tàu.

#  TKM202.2: Đồ án chi tiết máy

Học phần trang bị cho sinh viên kỹ năng tính toán thiết kế các bộ truyền động cơ khí, các chi tiết máy đỡ, nối và tính chọn các chi tiết tiêu chuẩn cũng như lựa chọn hệ thống dung sai lắp ghép. Môn học cho phép sinh viên áp dụng lý thuyết tính toán chi tiết máy, dung sai lắp ghép để giải quyết các bài toán thực tế thông qua việc tính toán thiết kế một hộp giảm tốc cụ thể.

#  CNG02.4: Kỹ thuật chế tạo máy

Môn học trang bị những kiến thức cơ bản về phương pháp chế tạo phôi, cấu tạo, nguyên lý làm việc và khả năng công nghệ của các máy cắt gọt kim loại, thiết kế quy trình công nghệ chế tạo các chi tiết máy, tính toán thiết kế đồ gá gia công cơ khí.

#  KTM208.2: Kỹ thuật mạch điện tử

Nội dung chính của học phần nhằm trang bị cho sinh viên thuộc chuyên ngành Cơ điện tử những kiến thức cơ bản về nguyên lý hoạt động của một số linh kiện điện tử thông dụng, phương pháp phân tích mạch điện tử trong các chức năng biến đổi tuyến tính cũng như phi tuyến. Ngoài ra, sinh viên cũng được trang bị một số kiến thức cơ bản trong việc sử dụng Matlab để phân tích, đánh giá và thiết kế mạch điện tử.

#  KTN09.2: Thiết bị trao đổi nhiệt

Trình bày nguyên lý làm việc và phương pháp tính toán các loại thiết bị trao đổi nhiệt, trao đổi chất (ngăn cách, hồi nhiệt, hỗn hợp) thường gặp trong hệ thống lạnh, mạng nhiệt và các dây chuyền công nghệ khác trong thực tế. Giới thiệu nguyên lý làm việc của một số thiết bị trao đổi nhiệt kiểu mới.

#  CNG214.2: Thiết kế nhà máy cơ khí

Môn học cung cấp những kiến thức về thiết kế và quy hoạch phân xưởng, nhà máy cơ khí. Tính toán, thiết kế, quy hoạch về mặt kỹ thuật, thời gian, không gian các dây chuyền công nghệ chế tạo, lắp ráp sản phẩm cơ khí theo quy mô và điều kiện sản xuất nhất định.

#  TKM203.2: Các phương pháp gia công tiên tiến

Môn học cung cấp những kiến thức về thiết kế và quy hoạch phân xưởng, nhà máy cơ khí. Tính toán, thiết kế, quy hoạch về mặt kỹ thuật, thời gian, không gian các dây chuyền công nghệ chế tạo, lắp ráp sản phẩm cơ khí theo quy mô và điều kiện sản xuất nhất định.