Trương Minh Thắng

Ngày đăng tin: 11/11/2014

 

1.

Họ và tên:

Trương Minh Thắng

2.

Năm sinh:

1979

3.

Nơi công tác:

Bộ môn Kỹ thuật nhiệt

4.

Địa chỉ cơ quan:

Phòng 608 A6, Đại học Giao thông vận tải

5.

Phương thức liên hệ:

Email: tmthangdhgt@gmail.com

 

 

Điện thoại cơ quan:

6.

Học vị cao nhất

Tiến sĩ

7.

Ngày/tháng/năm đạt học vị cao nhất

2015

8.

Nơi đạt học vị cao nhất

Trường Đại học Bách khoa Hà nội

9.

Năm đạt chức danh:

Phó Giáo sư:                           Giáo sư:

10.

Ngành:

Kỹ thuật nhiệt

11.

Chuyên ngành:

Kỹ thuật nhiệt

12.

Ngoại ngữ:

Tiếng Anh

13.

Hướng nghiên cứu chính:

1. Quá trình truyền nhiệt

2. Quá trình truyền nhiệt truyền chất

3. Tiết kiệm năng lượng trong hệ thống điều hòa không khí và hệ thống sấy

14.

Các công trình nghiên cứu công bố trong 5 năm gần nhất:

1.  Trương Minh Thắng (2009). Tiết kiệm năng lượng với hỗn hợp môi chất lạnh không đồng sôi và các khả năng khác. Tạp chí Năng lượng nhiệt, số 86 tháng 3/ 2009.

2. Trương Minh Thắng (2009). Tiết kiệm năng lượng nhờ chu trình bậc thang và /hoặc hỗn hợp không đồng sôi tiệm cận chu trình Lorenz trong kỹ thuật sấy bơm nhiệt. Tạp chí Năng lượng nhiệt, số 89 tháng 9/ 2009.

3. Trương Minh Thắng (2010). Nghiên cứu ứng dụng mạng nơ ron mô hình hóa các thông số trong quá trình sấy lạnh nông sản. Đề tài NCKH cấp trường, mã số T2010-CK-49.

4. Trương Minh Thắng (2012).  Nghiên cứu phương pháp giải tích tính toán xác định thời gian sấy bằng phương pháp tương tự. Đề tài NCKH cấp trường, mã số T2012-CK-41.

5.  Trương Minh Thắng, Nguyễn Mạnh Hùng (2012), Nghiên cứu xây dựng mô hình hệ thống sấy lạnh dùng bơm nhiệt hoạt động theo chu trình bậc thang và phương pháp sấy mới tiết kiệm năng lượng. Tạp chí Khoa học GTVT, số 40 tháng 12/2012.

6.  Trương Minh Thắng, Nguyễn Mạnh Hùng (2013), Nghiên cứu động học quá trình sấy bơm nhiệt trên cơ sở mô hình truyền nhiệt truyền chất liên hợp có kể đến co ngót, Tạp chí Khoa học GTVT, số 41 tháng 3/2013, trang 36-41

7.  Trương Minh Thắng (2013), Ứng dụng phương pháp tương tự xác định thời gian sấy sợi cà rốt. Tạp chí Năng lượng nhiệt, số 112 tháng 7/2013.

8.  Trương Minh Thắng, Nguyễn Mạnh Hùng (2013) Hiệu chỉnh phương pháp tương tự xác định thời gian sấy khi xét đến ảnh hưởng của co ngót vật liệu. Tạp chí Khoa học GTVT, số đặc biệt, 10/2013

15.

Sách đã xuất bản:

 

16.

Các công trình, dự án, đề tài hợp tác, chuyển giao NCKH tiêu biểu:

 

17.

Hướng nghiên cứu dành cho học viên cao học

-          Truyền nhiệt trong kết cấu xây dựng

-          Truyền nhiệt truyền chất trong quá trình sấy

-          Tiết kiệm năng lượng trong hệ thống sấy.

18.

Hướng nghiên cứu dành cho NCS:

 

Tin tức khác