Tuyển sinh các hệ vừa làm vừa học, liên thông, bằng 2

Ngày đăng tin: 28/11/2014

Hàng năm, trường Đại học Giao thông Vận tải tổ chức tuyển sinh các hệ: vừa làm vừa học, liên thông, bằng 2 các chuyên ngành do Khoa Cơ khí quản lý.

Thông tin chi tiết xin vui lòng tham khảo trên website của trường: www.utc.edu.vn .

Tin tức khác