Vũ Văn Tấn

Ngày đăng tin: 13/11/2014

1.

Họ và tên:

Vũ Văn Tấn

2.

Năm sinh:

1985

3.

Nơi công tác:

Bộ môn Cơ khí Ô tô – Khoa Cơ khí

4.

Địa chỉ cơ quan:

Số 03 Cầu giấy – Phường Láng thượng – Quận Đống Đa – Hà Nội

5.

Phương thức liên hệ:

Email: vutanuct@yahoo.com

 

 

Điện thoại cơ quan: 0437064046

6.

Học vị cao nhất:

Thạc sỹ

7.

Ngày/tháng/năm đạt học vị cao nhất

04/05/2012

8.

Nơi đạt học vị cao nhất :

Đại học Giao thông Vận tải

9.

Năm đạt chức danh :

Phó Giáo sư :                          Giáo sư :

10.

Ngành:

Kỹ thuật cơ khí

11.

Chuyên ngành :

Cơ khí ô tô

12.

Ngoại ngữ :

Tiếng Pháp

13.

Hướng nghiên cứu chính:

1. Động lực học ô tô

14.

Các công trình nghiên cứu công bố trong 5 năm gần nhất :

1. Vũ Văn Tấn, Nghiên cứu xây dựng mô hình điều khiển hệ thống treo bán tích cực trên ô tô, Đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp trường, Mã số: T2012-CK-38, 2012

2. Vũ Văn Tấn, Nghiên cứu hệ thống treo khí nén thân thiện với đường, Đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp trường, Mã số: T2010-CK-51, 2010

3. Đào Mạnh Hùng, Vũ Văn Tấn, Nghiên cứu xây dựng bộ điều khiển mờ kết hợp cho hệ thống treo bán tích cực trên ô tô, Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 01/2013

4. Đào Mạnh Hùng, Vũ Văn Tấn, Nghiên cứu hệ thống treo điều khiển bán tích cực trên ô tô theo hướng thân thiện với cầu, Tạp chí Giao thông Vận tải, 12/2011

5. Đào Mạnh Hùng, Vũ Văn Tấn, Ứng dụng logic mờ điều khiển hệ thống treo bán tích cực để nâng cao độ êm dịu chuyển động của ô tô, Tạp chí Giao thông Vận tải, 05/2011

6. Dao Manh Hung, Vu Van Tan, Studying semi-active suspension system using balance control strategies to improve ride comfort of the car, Science journal of transportation 01/2011, Especial Issue No.03, International cooperation journals MADI-SWJTU-UCT.

7. Đào Mạnh Hùng, Vũ Văn Tấn, Nâng cao độ êm dịu chuyển động của ô tô với hệ thống treo bán tích cực điều khiển Skyhook, Tập chí Giao thông Vận tải, 12/2010

8. Đào Mạnh Hùng, Vũ Văn Tấn, Nghiên cứu hệ thống treo khí nén thân thiện với đường, Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải, 11/2010

9. Nguyễn Văn Bang, Vũ Văn Tấn, Đỗ Khắc Sơn, Sự cần thiết phải chất tải lên các cầu ô tô khi kiểm tra hệ thống phanh trên các bệ thử phanh loại lực, Tạp chí Giao thông Vận tải, 08/2010.

15.

Sách đã xuất bản :

 

16.

Các công trình, dự án, đề tài hợp tác, chuyển giao NCKH tiêu biểu :

 

17.

Hướng nghiên cứu dành cho học viên cao học

 

18.

Hướng nghiên cứu dành cho NCS :

 

Tin tức khác